Strømsvigt

Actioncard

Målet med indsatsen

At skabe overblik over situationens omfang og over hvilket behov, der er for at kunne videreføre vigtige funktioner.

At få etableret en nødforsyning.

Evakuering af særligt udsatte borgere.

Handlinger

 • Kontakt CPO’s serviceteam på tlf.: 20 60 98 25 – hele døgnet.
 • Servicemedarbejderen undersøger, om strømsvigt er lokalt eller mere omfattende.
 • Ved større strømsvigt skal det vurderes, hvorvidt borgere i eget hjem uden for ældrecentrene kan klare det. Denne vurdering foretages af sygeplejersken i det ramte område.
 • Hvis personalet vurderer, at der er behov for orientering til resten af kommunen eller har brug for sparring – ring til vagthavende sygeplejerske på tlf.: 23 38 53 40 – hele døgnet.
 • Giv udekørende grupper og sygeplejersker besked, så de kan tage vare om borgere, som befinder sig i eget hjem, og som eksempelvis er afhængig af elektrisk medicinsk udstyr.
 • Orienter leder, centerchef og øvrige relevante personer. Leder tager ved tvivlsspørgsmål stilling til, hvorvidt der er behov for indkaldelse af ekstra medarbejdere.

Hvad kan vi selv gøre?

 • Orienter borger om, at hjælpen er på vej.
 • Få overblik over, hvor mange borgere, der har livsvigtigt medicinsk udstyr. Indlæggelse kan være nødvendigt.
 • Ved borgere som får ilt via strømforsyning - anvend transportabel ilt.
 • Ved borgere, som har elektrisk trykaflastende madrasser – sikre bundpropper sættes i hurtigt
 • Kaldetelefoner virker ikke ved strømsvigt, orienter beboerne på ældrecentrene, lad dørene stå åben og cirkuler oftere rundt
 • Vær opmærksom på borgere, der modtager kølemad i egen bolig
 • Sikre der er lommelygter og batteri. Ældrecentre, som har biler stående, har lommelygter i bilens bagagerum
 • Vurder hvorvidt særlige udsatte borgere skal evakueres

Fremmed assistance

 • Elforsyning
 • Sygehuse
 • Praktiserende læger