Generelle planer for centrene

En række planer er fælles for alle drifts- og fællescentre. Dem finder du på denne side.

Det drejer sig om planerne for:

 • Anmeldelse af arbejdsulykke
 • Dårlig medieomtale
 • Dødsfald på arbejdspladsen
 • Krisekommunikation
 • Læk af fortrolige oplysninger
 • Psykologisk krisehjælp
 • Vold og trusler
 • Vold eller seksuelle overgreb mod børn
 • Radikalisering
 • Indsatsplan for covid-19
 • Sundhedsberedskabsplan

Du finder dem i menuen til venstre.